Környezetvédelem

Célunk a fenntartható fejlődés

Környezetvédelem

A Kométa a környezetvédelem és a jövő generáció érdekeit szem előtt tartva végzi tevékenységét. Hiszünk az előrelépésben és a fenntartható fejlődés lehetőségében.

A vonzó csomagolású termékek mellett cégünk különleges figyelmet fordít a csomagolóanyag felhasználás csökkentésére és a gyártási hulladék megfelelő kezelésére.

Áltanos környezetvédelmi céljaink:
  • Kimenő hulladékok és melléktermék minimalizálása
  • Légköri emisszió, illetve szennyvízkibocsátás csökkentése, minimalizálása
  • Energia hatékonyság növelése
  • Környezet tudatosság erősítése
Új beruházások

A Kométa beruházásainak összértéke az elmúlt 10 évben meghaladta a 8 milliárd forintot, megújult a szalámi érlelő, bővült a vágóhíd kapacitása és a csomagoló üzemegységben is jelentős fejlesztések történtek. Ezeken kívül több környezetvédelmi és energetikai fejlesztés is megvalósult üzemünkben.

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2018

Vállalatunk kiemelten kezeli a fenntarthatóság érdekében megfogalmazott célkitűzések teljesülését. Jelen fenntarthatósági jelentésünkben összesítjük a legfontosabb eredményeinket, amely a közös célokon keresztül egységes alapot szolgáltathat a partnereinkkel, beszállítóinkkal és fogyasztóinkkal kezdeményezett párbeszédben.

Fenntartható fejlődés

a vállalat 2018. évben is a fenntartható fejlődés biztosítása mellett működött, és folyamatosan arra törekszik, hogy a jelen szükségleteinek kielégítése ne legyen korlátja a jövendő generációk fejlődésének. ezért, a termékelőállításhoz felhasznált energiahordozók (földgáz, villamosáram, víz) fajlagos felhasználási mutatóit tovább javítottuk, a minimalizálási célállapot biztosítására törekedve. ez azt jelenti, hogy az egységnyi gyártott késztermék tömeget a lehető legalacsonyabb földgáz, villamosáram és víz felhasználással hoztuk létre, miközben termék mennyiségi növekedést is realizáltunk.

emellett alapvető szempont volt az európai parlament és a tanács ipari kibocsátásokról és integrált szennyezésmegelőzéséről, -csökkentéséről alkotott irányelvének maradéktalan alkalmazása. ennek feltétele, hogy a társaságunk ippc engedély hatálya alatt folytatta tevékenységét, amelyben meghatározottak a környezeti kibocsátások minimalizálásának gyakorlati, valamint ellenőrzési feltételei. 2018 évben is teljesültek az elfogadható mértékű környezet terhelés biztosítására előírt kibocsátási küszöbértékek, amit a monitoring rendszerek akkreditált vizsgálati eredményei bizonyítanak.

Integrált szennyezésmegelőzés és csökkentés

Az energiafelhasználás, valamint a szennyezőanyag-kibocsátás minimalizálása csak úgy volt lehetséges, ha a termeléshez, infrastrukturális ellátáshoz használt berendezések, technológiák megfelelnek az elérhető legjobb technika BAT (Best Available Techniques) követelményeinek. 2018. évben is a korszerű szennyvízkezelőrendszer működtetésével biztosítottuk, hogy a környezetből kinyert tiszta vizet, felhasználás után közvetlenül az élővízi környezetbe adhassuk tisztán vissza, minimalizált vízterhelési mutatókkal. Folyamatosan elkötelezettek vagyunk az energia hatékonysági mutatóink javítása iránt, így a további terveink között szerepelnek ezt elősegítő beruházások. Havária esemény 2018. évben nem volt.

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet leghatékonyabb kezelése érdekében vállalatunk idén is Súlyos Káresemény Elhárítási Terv gyakorlatot végzett, amelyen a terv gyakorlatot ellenőrző Katasztrófavédelmi hatóság megfelelőnek értékelte kollégáink felkészültségét.

Környezetirányítás

Mindezen feltételeknek való megfelelősség meglétét, a 2018. évben is kifogás nélkül, sikeresen tanúsított MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezet irányítási rendszer alkalmazásával és annak való megfeleléssel is támogatta a KOMETA 99 Zrt.

Munkabiztonság

Cégünk elkötelezett a munkabiztonság mellett, fontos feladatunknak tartjuk, hogy munkavállalóink számára egészséges és biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk. Munkavállalóink évente rendszeresen munkavédelmi, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi oktatásban részesülnek. Az oktatások anyagának elsajátítását, dolgozóink felkészültségét az évente kötelezően megtartandó katasztrófavédelmi gyakorlat keretein belül ellenőrizzük, amely nagyban növeli a személyi- és vagyonbiztonságot. 2018. évben cégünk Súlyos Káresemény Elhárítási Terv alapján elvégezte annak szimulációs gyakorlatát, ezzel hatékonyabbá téve az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetek kezelését. A gyakorlatot a Katasztrófavédelmi Hatóság ellenőrizte és szakembereink felkészültségét megfelelőnek találta. A KOMETA 99 Zrt., mint nemzetgazdaságilag létfontosságú élelmiszer előállító üzem állandó és folyamatos hatósági felügyelet alatt áll, annak ellenőrzései alapján cégünk működése megfelel a vele szemben támasztott nemzeti és nemzetközi jogszabályi feltételeknek.

Táplálkozás

Cégünk kiemelten minőségi és főként magyar forrásból származó sertéshúst dolgoz fel (ennek egy részét képezik a saját sertéstelepről származó sertések), szigorúan ellenőrzött körülmények között.

Vállalatunk elnyerte a Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy használati jogát. A Kométa kiváló minőségű termékei kiemelkedően magas hústartalmúak, szójamentesek, gluténmentesek hozzáadott glutamátmentesek, és a termék típustól függően laktóz-, és tejfehérje-mentesek is. A Kométa termékek a kategóriájukban kiemelkedően magas hústartalommal rendelkeznek.

Egészség és jólét javítása

A Kométa elkötelezett az egészséges életmód és a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett. A fogyasztók egészséges életmódjához és jólétéhez folyamatos termékfejlesztéssel és programokkal járulunk hozzá.

Az emberek megélhetésének segítése

Kaposvári telephelyünkön és budapesti irodánkban több, mint 700 munkavállalót foglalkoztatunk, 2018. évi adatok alapján beszállítóink több, mint 2/3-a magyar.

A közösség támogatása 2018-ban

Támogatjuk székhelyünk - Kaposvár város - különböző közösségi kezdeményezéseit, kiemelt figyelemmel a helyi gyermekek jólétének javítását célzó törekvésekre.

Jótékonysági szervezetek segítése

2018-ban közel 150 szervezetet támogattunk. Immár több éve folyamatosan együttműködünk a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal és a kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, valamint az Élelmiszer Bankkal történt megállapodás révén rendszeresen támogatjuk a rászorulókat.

Vállalati díjak

A Kométa márka többszörös Magyar Brands és Superbrands, valamint Business Superbrands díjas. A vállalat birtokosa a Hazai feldolgozású termék védjegynek. Giacomo Pedranzini – ügyvezető igazgató, 2018-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitűntetést kapott.

Egészség és jólét

2018-ban is folytattuk a Kométa sport projektet, amelynek égisze alatt több sportrendezvényt támogattunk: pl.: Wizzair Budapest Félmaraton, Kaposvári Farsangi Félmaraton, Ultrabalaton, Szuperbalaton, Balatonman Triatlaon Fesztivál, NN Family Run, Tour de Hongrie.

Éves energetikai jelentés Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény, valamint a Törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. Kormány rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően a Kométa 99 Élelmiszeripari Zrt. az alábbi, 2018. évi energiafelhasználási összefoglaló készítésével tesz eleget.
Összefoglaló letöltése