Környezetvédelem

Célunk a fenntartható fejlődés

Környezetvédelem

A Kométa a környezetvédelem és a jövő generáció érdekeit szem előtt tartva végzi tevékenységét. Hiszünk az előrelépésben és a fenntartható fejlődés lehetőségében.

A vonzó csomagolású termékek mellett cégünk különleges figyelmet fordít a csomagolóanyag felhasználás csökkentésére és a gyártási hulladék megfelelő kezelésére.

Áltanos környezetvédelmi céljaink:
  • Vegyesen gyűjtött települési jellegű hulladékok szelektív gyűjtésének bevezetése
  • Légszennyező anyag emisszió minimalizálása
  • Környezettudatosság erősítése
  • Környezeti zaj szinten tartása
Új beruházások

A Kométa beruházásainak összértéke az elmúlt 10 évben meghaladta a 8 milliárd forintot, megújult a szalámi érlelő, bővült a vágóhíd kapacitása és a csomagoló üzemegységben is jelentős fejlesztések történtek. Ezeken kívül több környezetvédelmi és energetikai fejlesztés is megvalósult üzemünkben.

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2016

Vállalatunk kiemelten kezeli a fenntarthatóság érdekében megfogalmazott célkitűzések teljesülését. Jelen fenntarthatósági jelentésünkben összesítjük a legfontosabb eredményeinket, amely a közös célokon keresztül egységes alapot szolgáltathat a partnereinkkel, beszállítóinkkal és fogyasztóinkkal kezdeményezett párbeszédben.

Fenntartható fejlődés

A vállalat 2016. évben is a FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS biztosítása mellett működött, és folyamatosan arra törekszik, hogy a jelen szükségleteinek kielégítése ne legyen korlátja a jövendő generációk fejlődésének. Ezért, a termékelőállításhoz felhasznált energiahordozók (földgáz, villamosáram, víz) fajlagos felhasználási mutatóit tovább javítottuk, a minimalizálási célállapot biztosítására törekedve. Ez azt jelenti, hogy az egységnyi gyártott késztermék tömeget a lehető legalacsonyabb földgáz, villamosáram és víz felhasználással hoztuk létre, miközben jelentős mennyiségi növekedést realizáltunk. Kométa kút (saját vízforrás) Kométa üzem Kapos folyó Tökéletes tisztítás

Emellett alapvető szempont volt az Európai Parlament és a Tanács ipari kibocsátásokról és integrált szennyezés megelőzéséről, -csökkentéséről alkotott irányelvének maradéktalan alkalmazása. Ennek feltétele, hogy a társaságunk IPPC engedély hatálya alatt folytatta tevékenységét, amelyben meghatározottak a környezeti kibocsátások minimalizálásának gyakorlati, valamint ellenőrzési feltételei. 2016. évben is teljesültek az előírt kibocsátási minimumok, amit a monitoring rendszerek akkreditált vizsgálati eredményei bizonyítanak.

Integrált szennyezésmegelőzés és csökkentés

Az energiafelhasználás, valamint a szennyezőanyag-kibocsátás minimalizálása csak úgy volt lehetséges, ha a termeléshez, infrastrukturális ellátáshoz használt berendezések, technológiák megfelelnek az elérhető legjobb technika BAT (Best Available Techniques) követelményeinek.

2016. évben is a legkorszerűbb szennyvízkezelőrendszer működtetésével biztosítottuk, hogy a környezetből kinyert tiszta vizet, felhasználás után közvetlenül az élővízi környezetbe adhassuk vissza tisztán, minimalizált vízterhelési mutatókkal.

Környezetirányítás

Mindezen feltételeknek való megfelelősség meglétét, a 2016. évben is sikeresen tanúsított MSZ EN ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezet irányítási rendszer alkalmazásával és annak való megfeleléssel is támogatta a KOMETA 99 Zrt.

Táplálkozás

Cégünk kiemelten minőségi és főként magyar forrásból származó sertéshúst dolgoz fel (ennek egy részét képezik a saját sertéstelepről származó sertések), szigorúan ellenőrzött körülmények között. Vállalatunk elnyerte a Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy használati jogát.

A Kométa kiváló minőségű termékei kiemelkedően magas hústartalmúak, szójamentesek, gluténmentesek hozzáadott glutamátmentesek, és a termék típustól függően laktóz-, és tejfehérje-mentesek is. A Kométa termékek a kategóriájukban kiemelkedően magas hústartalommal rendelkeznek. 2016. őszétől a Kométa Mindennap finom! termékcsalád felvágottjai és párizsija kizárólag friss húsból készülnek és új, innovatív csomagolásban kerülnek a polcokra.

Munkabiztonság

Cégünk elkötelezett a munkabiztonság mellett, fontos feladatunknak tartjuk, hogy munkavállalóink számára egészséges és biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk. Munkavállalóink évente rendszeresen munkavédelmi, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi oktatásban részesülnek. Az oktatások anyagának elsajátítását, dolgozóink felkészültségét az évente kötelezően megtartandó katasztrófavédelmi gyakorlat keretein belül ellenőrizzük, amely nagyban növeli a személyi- és vagyonbiztonságot. 2016. évben a Katasztrófavédelmi Hatóság cégünk tevékeny bevonásával tartotta meg Kaposvár város Külső védelmi tervének gyakorlatát, megerősítve ezzel a hatóság és cégünk közti szoros együttműködést, hatékonyabbá téve az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetek kezelését. A munkabalesetek száma a 2016. évben jelentősen (15%-kal) csökkent, ami az oktatások, valamint a folyamatos ellenőrzések hatékonyságának eredményét mutatja, a magas számú fluktuáció ellenére.

A KOMETA 99 Zrt., mint nemzetgazdaságilag létfontosságú élelmiszer előállító üzem állandó és folyamatos hatósági felügyelet alatt áll, annak ellenőrzései alapján cégünk működése megfelel a vele szemben támasztott nemzeti és nemzetközi jogszabályi feltételeknek.

Egészség és jólét javítása

A Kométa elkötelezett az egészséges életmód és a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett. A fogyasztók egészséges életmódjához és jólétéhez folyamatos termékfejlesztéssel és programokkal járulunk hozzá.

Az emberek megélhetésének segítése

Kaposvári telephelyünkön és budapesti irodánkban több, mint 700 munkavállalót foglalkoztatunk. 2016. évi adatok alapján beszállítóink több, mint 2/3-a magyar, továbbá a felvásárolt élősertések közel 80%-a Magyarországról származott.

A közösség támogatása 2016-ban

Támogatjuk székhelyünk - Kaposvár város - különböző közösségi kezdeményezéseit, kiemelt figyelemmel a helyi gyermekek jólétének javítását célzó törekvésekre.

Civil szervezetek segítése

2016-ban közel 150 szervezetet támogattunk. Immár több éve folyamatosan együttműködünk a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal és a kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel.

Vállalati díjak

A Kométa márka többszörös Magyar Brands és Superbarands, valamint Business Superbrands díjas. A vállalat birtokosa a Hazai feldolgozású termék védjegynek.

Társaságunkat 2016-ban pedig beválasztották a TOP 50 innovatív vállalkozás közé Magyarországon.

Egészség és jólét

2016-ban bevezetésre került a Kométa sport projekt, aminek égisze alatt több sportrendezvényt támogattunk: pl.: Kaposvári Farsangi Félmaraton, Ultrabalaton, Szuperbalaton, Balatonman Triatlaon Fesztivál, NN Family Run.

Éves energetikai jelentés Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény, valamint a Törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. Kormány rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően a Kométa 99 Élelmiszeripari Zrt. az alábbi, 2017. évi energiafelhasználási összefoglalókészítésével tesz eleget.
Összefoglaló letöltése