Minőség-Zóna

Tudatosság, biztonság és harmónia

Minőség-Zóna
HONEST FOOD

Csatlakoztunk az Honest Food iparági szabályrendszeréhez, melynek célja, hogy a nagyüzemi élelmiszergyártás és az ökológiai gazdálkodás között megtalálja a középutat. Az Honest Food szellemisége a vállalati működés egészére hatással van a környezetvédelmi kérdésektől kezdve a felelős állattartáson át a termékfejlesztésekig.
Az Honest Food szabályrendszer elfogadásával az iparági szereplők vállalják a kiegyensúlyozott életmód támogatását, a méltányos munkakörnyezet kialakítását, az élelmiszerpazarlás csökkentését és a termékminőség vonatkozásában egy, a törvényi előírásoknál jóval szigorúbb előírásrendszert.

Az Honest Food főbb pillérei

  • Környezetvédelem
  • Méltányosság a munkavállalókkal, a szállítási lánc szereplőivel
  • Felelős állattartás
  • Termékek minősége
  • Hitvallás: a sport népszerűsítése
  • Adományozás, élelmiszerpazarlás csökkentése

Elkötelezettek vagyunk a HATÉKONYSÁG, az INNOVÁCIÓ és a KÖRNYEZETVÉDELEM iránt. Hiszünk az előrelépésben és a fenntartható fejlődés lehetőségében.
Szenvedélyünk az íz és a szakértelem.

Célunk, hogy vevőink elégedettségét hosszú távon kivívjuk, és a környezettel harmonikus kapcsolatot tartsunk fenn működésünk során.
Működésünk középpontjában a VEVŐ áll. Valamennyi munkatársunk azért dolgozik, hogy a Vevők igényeit maximálisan kielégítse, mert Vevőink elégedettsége a mi sikerünk kulcsa.

A Kométa integrált irányítási politikája tökéletesen érvényesül a vállalat működésében és a termékek teljes életciklusán keresztül a termelésben, amelyet nemzetközileg elismert tanúsító szervezetek igazolnak. A BRC (A fokozat), IFS Food (emelt szint) és a HACCP rendszerek alkalmazása biztosítja az elérhető legmagasabb szintű élelmiszer-biztonságot és a kiváló vevői elégedettséget. A Kométa felelőséget vállal a környezetvédelemért és az erőforrások megőrzéséért, ezért az ISO 14001 és ISO 50001 szabványok követelményeinek való megfelelés a vállalat egyértelmű elkötelezettsége.

A tervezések, a technológiai és termékszerkezeti fejlesztéseink és minden tevékenységünk során figyelembe vesszük a piaci igényeket. Törekszünk a termékeink versenyképességét javítani,

  • az élelmiszer-biztonságot növelni úgy, hogy korszerűsítjük termékeink védelmét, csomagolását, kezelhetőségét;
  • a fenntartható fejlődési folyamatok megvalósítására;
  • a kisebb környezeti terheléssel járó technológiák alkalmazási arányának javítására, az anyagfelhasználás és a hulladékok keletkezésének fokozatos csökkentésére.

Munkatársainkat minden szinten úgy választjuk ki, olyan hatáskörrel ruházzuk fel és képezzük folyamatosan, hogy minden minőséggel, higiéniával, élelmiszer-biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos elvárást tudatosan teljesíteni tudjanak.

Az üzletei partnereinkkel szemben etikus üzleti magatartást tanúsítunk.

Vevőinket jó minőségű, biztonságos termékekkel látjuk el, ezért a termékek élelmezés-egészségügyi, állategészségügyi és minőségügyi biztonságát szabályozással, jó gyártási és higiéniai gyakorlat alkalmazásával, környezetvédelmi követelmények betartásával, ellenőrzéssel, vizsgálattal biztosítjuk, és az eredményeket dokumentáljuk.

A minőségi, élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő termék-előállításhoz szükséges erőforrásokat ésszerűen biztosítjuk. Továbbá minden területen bevezetjük és működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést.

Beszállítóinkat Élelmiszer-biztonsági, minőség- és környezeti politikánknak megfelelően választjuk ki.
Stratégiánk végrehajtásának részleteit éves célkitűzésekben rögzítjük.

Egészséges, stresszmentes sertések

A Kométa rendkívül körültekintően választja ki alapanyag- beszállítóit, akikkel hosszú távú, szoros partneri kapcsolatot épít ki. A Kométa csak válogatott alapanyagot vesz át a partnereitől akikkel hosszú távú együttműködési megállapodást is kötött. Beszállítói az állatvédelmi előírások szigorú betartásával és folyamatos állatorvosi ellenőrzés mellett, főként Magyarországon, természetes takarmánnyal hizlalják és tenyésztik a sertéseket.
A Kométa saját, országos viszonylatban is példaértékű sertéstenyésztő telepet is üzemeltet, ahol az ismert fajoknál nagyobb hozamú, ízletesebb és porhanyósabb húsú sertéseket hizlalnak. A hús előállítása szigorú egészségügyi előírások, és a Kométa szakembereinek ellenőrzése mellett történik.

Minőségirányítás, integrált irányítási rendszer

A Kométa integrált irányítási politikája tökéletesen érvényesül a vállalat működésében és a termékek teljes életciklusán keresztül a termelésben, amelyet nemzetközileg elismert tanúsító szervezetek igazolnak. A BRC (A fokozat), IFS Food (emelt szint) és a HACCP rendszerek alkalmazása biztosítja az elérhető legmagasabb szintű élelmiszer-biztonságot és a kiváló vevői elégedettséget. A Kométa felelőséget vállal a környezetvédelemért és az erőforrások megőrzéséért, ezért az ISO 14001 és ISO 50001 szabványok követelményeinek való megfelelés a vállalat egyértelmű elkötelezettsége.

Vevőinket kiváló minőségű, biztonságos termékekkel látjuk el, ezért a termékek élelmezés-egészségügyi, állategészségügyi és minőségügyi biztonságát szabályozással, jó gyártási és higiéniai gyakorlat alkalmazásával, környezetvédelmi követelmények betartásával, ellenőrzéssel, vizsgálattal biztosítjuk, és az eredményeket dokumentáljuk.

Célunk a fenntartható fejlődés

A Kométa a környezetvédelem és a jövő generáció érdekeit szem előtt tartva végzi tevékenységét. A vonzó csomagolású termékek mellett cégünk különleges figyelmet fordít a csomagolóanyag felhasználás csökkentésére és a gyártási hulladék megfelelő kezelésére.

Új beruházások

A Kométa beruházásainak összértéke az elmúlt 10 évben meghaladta a 8 milliárd forintot, megújult a szalámi érlelő, bővült a vágóhíd kapacitása és a csomagoló üzemegységben is jelentős fejlesztések történtek. Ezeken kívül több környezetvédelmi és energetikai fejlesztés is megvalósult üzemünkben.